Pekela neemt tijdens verkiezingen deel aan experiment

Pekela - De raad van de gemeente Pekela is tijdens de laatste vergadering van dit jaar akkoord gegaan met het verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om tijdens de verkiezingen voor provinciale staten in maart van het volgende jaar deel te nemen aan een experiment.

Doel is om (een deel) van de uitslag eerder gereed te hebben. Op de avond van de verkiezingen worden alleen de formulieren van de gekozen partijen geteld. Pas de volgende dag gaan alle biljetten weer door de handen van de tellers om dan de namen van de gekozen personen te tellen en te rangschikken. Op deze wijze is eerder bekend hoe de diverse partijen de zetels in de staten gaan verdelen.

Waarschijnlijk worden alle tellingen uitgevoerd door ambtenaren van de Kompanjie.

Kostenplaatje

Aan het experiment zit wel een kostenplaatje. De werkuren van de beambten worden in rekening gebracht en de stembiljetten moeten gedurende een nacht worden bewaard en dus worden bewaakt. Pekela gaat alle gemaakte kosten declareren bij genoemd Ministerie.