Afspraken zorgverleners en zorgverzekeraars heel laat bekend

Winschoten - Nederlanders hebben dit jaat erg weinig tijd om hun zorgverzekering te kiezen op basis van volledige informatie. Een groot deel van de afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars wordt namelijk pas in de laatste dagen van het jaar of zelfs in januari pas bekendgemaakt.

Dat betekent dat consumenten feitelijk een zeer korte ‘overstapwindow’ hebben om een volledig gefundeerde keuze te maken voor hun zorgverzekering. 28,5 procent van de mensen met een combinatie- of naturapolis zegt de bekendmaking van de contracteringen af te wachten.

Dit is ook terug te zien in het overstapmoment van veel mensen. De helft van de overstappers sluit de zorgverzekering pas af in de laatste week van het jaar. 32 Procent van de overstappers stapt zelfs pas over in de laatste drie dagen. 

Vier grote zorgverzekeraars

Voor het polisjaar 2019 hebben de vier grote zorgverzekeraars – VGZ, Zilveren Kruis, CZ en Menzis – de contractering van alle zorgverleners zoals apothekers en fysiotherapeuten niet voor het einde van het jaar rond. De afspraken tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen zijn inmiddels wel rond, maar waren pas heel laat bekend.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Het is dus wederom lastig voor consumenten om tijdig een geïnformeerde keuze te maken. Dit druist in tegen het doel van de overheid om het zorgstelsel zo begrijpelijk en makkelijk mogelijk te houden, zodat consumenten de beste keuze kunnen maken voor hun zorgverzekering. Dit zou ook zomaar effect kunnen hebben op het lage jaarlijkse aantal zorgoverstappers.”

Meer informatie

Meer informatie op https://www.pricewise.nl/blog/afspraken-zorgverleners-zorgverzekeraars-te-laat-bekend/