Albatros in juni naar Engeland

Pekela - Mannenkoor Albatros uit Nieuwe Pekela reist in juni van dit jaar naar Engeland voor een bezoek aan het bevriende mannenkoor uit Louth. Het is de zesde keer dat de Pekelder zangers de oversteek naar ‘Albion’ maken.

Het Engelse koor komt met enige regelmaat naar Pekela voor vriendschappelijke tegenbezoeken. Vorig jaar nog in het kader van het 85-jarig jubileum van Albatros. Nog niet bekend is of het verblijf in Louth van wat langere duur wordt of dat het om een korte reis van bijvoorbeeld een weekend gaat. Het tripje vanaf 7 juni valt namelijk buiten de schoolvakanties en het opnemen van vrije dagen is voor meerdere leden problematisch.

De leiding van het Pekelder mannenkoor organiseerde afgelopen zaterdagavond weer de traditionele nieuwjaarsvisite. Veel leden en hun partners gaven aan de uitnodiging gehoor. Voorzitter Percy Kulk herdacht aan het begin van zijn toespraak de betrokken personen die Albatros in 2018 waren ontvallen. Vervolgens keek hij terug op het jaar waarin het vermaarde koor 85 jaar was geworden en op alle gebeurtenissen die zich in deze periode hadden voorgedaan.

Volle agenda

Ook blikte Kulk alvast vooruit en wees de aanwezigen op de alweer bijna volle agenda van 2019. De preses liet verder weten dat het bestuur is gestart met het vinden van een nieuwe dirigent. Hoewel zijn ziekte op dit moment stabiel is valt het Anton Stulp, de huidige muzikale leider, niet altijd meer mee om de ‘bok’ te beklimmen.

De Nieuwjaarsontvangst van Albatros bood dit jaar, behalve een gezellig samenzijn, ook weer diverse ontspannende momenten. Een optreden van de Drentstalige cabaretier en muzikant Andries Middelbos, een ‘college’ over stem en geluid door koorlid Jan van Muijlwijk en Groningstalige liedjes die werden gezongen door Albatrosser Laurens Schreuder. Afgesloten werd met een warm en koud buffet.