In memoriam Hans Heres

Winschoten - Hans Heres overleed op 28 december 2018. Gedurende 40 jaar was Hans Heres een vertrouwd gezicht in de politiek van de voormalige gemeenten Beerta en Reiderland.

Vanaf 1970 tot aan de herindeling van Oldambt in 2010 was hij raadslid voor de Communistische Partij van Nederland (CPN) en vanaf 1991 de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN), afgewisseld met diverse wethouderschappen. Van 1973 tot 1978 en van 1988 tot 1989 was Hans Heres wethouder in Beerta. Na de herindeling van Reiderland in 1990 startte hij aanvankelijk als raadslid, maar werd opnieuw wethouder van 1994 tot 2001 en nogmaals van 2002 tot 2006.

Hans Heres wordt herinnerd als een uiterst sociaal bewogen bestuurder die altijd opkwam voor de minder draagkrachtige inwoners in zijn gemeente.

Internationale solidariteit

In de laatste periode van zijn leven zette Hans Heres zich in om de internationale solidariteit in de strijd tegen fascisme in herinnering te brengen. In de periode 1933-1945 kwam die solidariteit in het grensgebied onder andere tot uitdrukking in de hulp aan vluchtelingen voor het Naziregime. Op initiatief van Hans Heres werd in oktober 2016 bij de sluis van Nieuwe Statenzijl een plaquette onthuld als gedenkteken. Dit was tevens het startschot voor de start van het 'Initiatief Vluchtroutes 1933 - 1945'.

Antifascisten uit beide grensregio’s hebben sindsdien hun krachten gebundeld om plannen te maken voor het plaatsen van meer gedenktekens langs de grens. Op 5 mei 2018 werden drie gedenktekens onthuld bij Bad Nieuweschans, in Kanalpolder en bij het veerhaventje in Petkum. Ook zijn er concrete plannen voor de plaatsing van gedenktekens voor de vluchtroute bij Bellingwolde langs de weg van Wymeer naar Bellingwolde.

Tewerkgestelde arbeider

Hans Heres werd in Duitsland geboren, als zoon van een daar tewerkgestelde arbeider. Zijn vader was lid van de CPN en was in de jaren na de Tweede Wereldoorlog lid van de gemeenteraad van Beerta. Hans Heres werd net als zijn vader grondwerker. Hij trad op zijn achttiende toe als lid van de CPN en werd in 1970 gekozen in de gemeenteraad van Beerta. Van 1973 tot 1978 en van 1988 tot de gemeentelijke herindeling van Reiderland in 1990 was hij wethouder.

Uit onvrede met het feit dat de CPN in 1991 opging in GroenLinks, richtte Hans Heres met Koert Stek, Albert Schwertman en andere geestverwanten de NCPN op. Bij de verkiezingen in 1994 haalde deze partij met ruim vijftig procent en zeven van de dertien zetels een meerderheid in de raad van Reiderland. Heres en Stek werden wethouder. In 2001 trad hij af na een motie van wantrouwen over het gebiedsontwikkelingsproject Blauwestad, waar de NCPN aanvankelijk voor was.

Geen zetels

Van 2002 tot 2006 kwam hij nogmaals terug als wethouder. Daarna bleef hij lid van de gemeenteraad tot 2010. In dat jaar ging Reiderland op in Oldambt. Bij de verkiezingen voor deze nieuwe gemeente haalde de NCPN in tegenstelling tot geestverwanten VCP en SP geen zetels.