Stand van zaken brand Langestraat

Winschoten - Er is vannacht hard gewerkt om de Langestraat in Winschoten te saneren. Rond 09.45 uur wordt de uitslag van de inspectie van het gebied van Friends/Miss Etam tot en met Felix Röben verwacht. Als het gebied kan worden vrijgeven, dan kunnen de winkels in dit deel open.

De gemeente vraagt het publiek om het gebied dat is afgezet niet te betreden. Uit nader onderzoek is gebleken dat, als gevolg van de brand, er in de woonomgeving asbesthoudende deeltjes zijn neergekomen. Er kunnen asbestvezels vrijkomen als deze deeltjes verder kapot gaan doordat er overheen gelopen of gereden wordt. Van asbest is bekend dat vrijkomende losse vezels bij inademen een risico voor de gezondheid kunnen opleveren.

Wat zelf wel en niet doen?

Wie in zijn of haar directe omgeving asbest aantreft, moet dit laten liggen. Ga er niet doorheen lopen. Ga ook niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken.

Loop zo min mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Laat kinderen niet spelen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake is van verontreiniging.

Asbest aangetroffen of schade?

Neem dan contact op met uw eigen verzekering. Zij zullen op een later moment de schade verhalen op de aansprakelijke.

Ook vraagt de gemeente door te geven waar het asbest is aangetroffen.

Contact

Woont of onderneemt u in het afgezette gebied? Zoek dan contact met de gemeente zodat zij u op de hoogte kunnen houden van de stand van zaken. Dit kan telefonisch via 0597-482000 of info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van: Brand Langestraat.