Fusie tussen KiWi en SPGB is een feit

Winschoten - Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde (SPGB) en Stichting Kinderopvang KiWi (KiWi) gefuseerd zijn per 1 januari 2019. Het doel van deze samenwerking is om één sterke organisatie voor peuteropvang en kinderopvang te worden in de regio Westerwolde, Oldambt en Pekela.

De besturen en medewerkers  staan positief tegenover nieuwe, toekomstige ontwikkelingen waarbij peuteropvang, kinderopvang en onderwijs samengaan in integrale kindcentra. Daarbij staat het belang voor kinderen, ouders, de medewerkers en de regio voorop. Samenwerking tussen peuteropvang en kinderopvang is een eerste stap in deze richting.

De motieven voor de fusie zijn:

-  Meerwaarde voor kinderen: kwaliteit van het aanbod, doorlopende leer- en ontwikkellijnen, spelend leren en lerend spelen, brede talentontwikkeling van kinderen;

- Meerwaarde voor ouders; het aanbieden van een totaalpakket van alle vormen van opvang vanuit één organisatie;

- Organisatie- en medewerkersbelang: het creëren van een duurzame en toekomstgerichte organisatie door voldoende omvang en een integraal aanbod van alle vormen van opvang; behoud van werkgelegenheid en nieuwe perspectieven voor het personeel; hoge kwaliteit van  opvang; een efficiënte en effectieve organisatie.

- Belang voor de regio: bijdragen aan een krachtige regio; behoud van een hoge kwaliteit van het aanbod en ontzorgen van ouders; het verhogen van de aantrekkelijkheid van de regio voor ouders. Gezamenlijk bieden van kinder- en peuteropvang voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.