Nieuwe stichting voor huurders in Pekela zoekt bestuursleden

Pekela - Een nieuwe naam, een nieuwe start. ‘Huurders in Pekela’ is een stichting die de belangen behartigt van huurders in Pekela die een woning huren van Acantus. Samen met hen wil de stichting zorgen voor goede en betaalbare woningen en een prettige woonomgeving.

“Als huurdersorganisatie willen wij op een positief kritische manier de belangen van de huurders uit Pekela zowel lokaal als regionaal op de kaart zetten. Uw inbreng is van belang om samen met de partners waar we mee samenwerken te zorgen voor een goede woon- en leefomgeving waar het aangenaam en betaalbaar wonen is”, aldus Egge Bloem die zich als initiatiefnemer hiervoor hard maakt.

Volwaardige gesprekspartner

Huurders in Pekela (HiP) is, volgens hem, een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Aan de orde komen onderwerpen als onderhoud, sloop, nieuwbouw, duurzaamheid en wijkbeheer.

Daarnaast is HiP ook aangesloten bij de Huurderskoepel Acantus (HKA) en de Woonbond. Om dit te kunnen realiseren, zoekt HiP nieuwe bestuurders om de stichting en doelstelling verder vorm te kunnen geven.

Contact

Mensen uit de gemeente Pekela die een woning huren van Acantus, zie i het bestuur willen, kunnen contact opnemen met Egge Bloem, via 0597-854376 of huurdersinpekela@outlook.com.