GGD Groningen maakt gezondheidscijfers openbaar

Winschoten - Voor gemeenten en andere geïnteresseerden is het nu mogelijk om inzicht te krijgen in de gezondheid van de Groningers via de nieuwe website ggdgroningen.incijfers.nl. Eerder werden de onderzoeksresultaten gedeeld in de vorm van een papieren rapport.

Epidemioloog Jeroen Kuiper vertelt vol trots over de nieuwe website. Kuiper: “GGD Groningen beschikt over zeer veel data, onder andere verzameld via vragenlijstonderzoeken. Gemeenten ontvingen voorheen van ons diverse rapporten."

En verder: "Met deze website kan iedereen nu op eenvoudige en interactieve wijze informatie downloaden over de eigen gemeente. Alle informatie over de publieke gezondheid in de provincie Groningen is nu gebundeld op één plaats. Als gemeentelijke overheidsdienst is het in deze tijd belangrijk dat we onze data – bekostigd met publieke middelen – zonder drempels en op transparante wijze beschikbaar stellen aan alle geïnteresseerden.”

Eenvoudig
De website bevat een dashboard met infographics. Er is extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de cijfers, zodat het voor de bezoeker eenvoudig is om de informatie te vinden.

Site continu aangevuld
De site ggdgroningen.incijfers.nl wordt continu aangevuld, uitgebreid en geactualiseerd. “Want,” zo stelt Kuiper, “we krijgen regelmatig nieuwe gegevens die wij zullen invoeren, zodat een ieder direct gebruik kan maken van de meest recente gegevens.”