Certificaat Bewegen en Sport voor Ubbo Emmius Winschoten

Winschoten - Ubbo Emmius Winschoten is er in geslaagd om opnieuw het themacertificaat Sport en Bewegen te behalen. Drie jaar terug was het dat voor deze locatie al een unieke prestatie door alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School binnen één schooljaar te behalen.

Dit schooljaar probeert Ubbo Emmius Winschoten opnieuw alle vijf themacertificaten van het vignet Gezonde School te behalen. Een themacertificaat moet iedere drie jaar opnieuw behaald worden; daarmee laat je als school zien dat je aan de criteria van een Gezonde School voldoet.

Stimuleren

Ubbo Emmius Winschoten stimuleert leerlingen om meer te bewegen en laat hen zien dat dit vooral leuk en gezond is. Voor leerlingen uit alle leerjaren en niveaus is een programma omtrent bewegen en sport. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse sportdagen, de opleiding Sport & Dienstverlening en de kennismaking met verschillende sporten die meerdere keren per jaar worden georganiseerd. 

B-fit

Ook wordt er met het programma B-fit gewerkt. Dit programma probeert leerlingen er van bewust te maken dat het niet alleen goed is om te bewegen, maar vooral ook erg leuk is om deel te nemen aan diverse sportactiviteiten buiten de school.