VCP Oldambt stelt vragen over de Poort van Winschoten

Winschoten - Wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt heeft in de raadsvergadering van 17 december vorig jaar aangegeven te willen komen tot het samenstellen van een werkgroep (vanuit de raad), die samen met het college, zich zal buigen over de uitwerking en totstandkoming van de plannen over de Poort van Winschoten. VCP Oldambt heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

VCP wil onder meer weten uit hoeveel leden uit de raad de werkgroep zal bestaan en wat de agenda is.

Ook willen de communisten weten wat  er in de overeenkomst met de Hema staat, wie de rekening betaalt voor het energieneutraal maken van de Hema, en welke kosten de Hema zelf hieraan bijdraagt.