'Onvoldoende kennis van financieringsmogelijkheden bij verduurzamen woning'

Winschoten - Ruim de helft van de huiseigenaren vindt het verduurzamen van een woning een taak voor de huiseigenaren zelf. Het ontbreekt hen echter aan kennis over de mogelijkheden om de verduurzaming van hun woning te financieren.

Veel woningbezitters in zijn mede daardoor terughoudend om over te gaan tot het verduurzamen van hun huis. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker onder huiseigenaren en omgeving naar de vraag in hoeverre zij het verduurzamen van de eigen woning belangrijk vinden.

Zes op de tien

Het onderzoek toont aan dat ruim zes op de tien woningeigenaren het verduurzamen van hun eigen woning belangrijk vinden. Als zij zich gaan oriënteren op een nieuwe woning zal twee derde dan ook letten op de (potentiële) duurzaamheid van een huis. Het gebrek aan de juiste informatie en kennis over financieringsmogelijkheden blijkt echter een struikelblok. Daarbij wordt door bijna de helft van de woningbezitters het ontbreken van financiële middelen genoemd als obstakel voor verduurzaming.

“Veel signalen wijzen erop dat de lasten van de energietransitie bij de consument worden gelegd”, zegt Arend Vos, franchisenemer van De Hypotheker in Winschoten. “Nu worden al best veel oplossingen aangeboden om bestaande woningen te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Duurzaamheidslening die in verschillende gemeenten wordt aangeboden. Ons onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren wel degelijk bereid is hun woning te verduurzamen, maar het ontbeert ze de kennis om dit te financieren.”

Kans van slagen

Wil de energietransitie echter kans van slagen hebben, dan moet er volgens Arend Vos van De Hypotheker in Winschoten nog veel werk worden verricht. “Er ligt een belangrijke taak bij de overheid, geldverstrekkers en adviseurs om de woningbezitter te informeren over de mogelijkheden om het verduurzamen van zijn huis te realiseren. Met elkaar kunnen wij huiseigenaren bereiken en hen handvatten bieden die nodig zijn om een eerste stap te zetten in verduurzaming van de woningvoorraad.”