PvdD: Zonnepark Alteveer leidt tot ontbossing en tweespalt

Alteveer - De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat de provincie haar besluit om in te stemmen met de bouw van een zonnepark in Alteveer intrekt. De belangrijkste reden daarvoor is dat voor het zonnepark een bos gekapt moet worden. De partij stelt schriftelijke vragen over de kwestie.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de  Groninger Staten, is zeer verbaasd dat een bos wordt gekapt om er, in  het kader van de energietransitie, een zonnepark te plaatsen. “We willen  alternatieve vormen van energie, maar op deze manier snijden we ons in  de vingers. Bomen nemen juist CO2 op, dus die moet je niet willen kappen  in het kader van CO2- reductie”.

'Omwonenden omgekocht'

Voerman noemt het ook treurig dat het bedrijf LC Energy de omwonenden 15000 heeft aangeboden om geen bezwaar of zienswijze in te dienen. Op deze manier wordt de rechtstaat uitgehold, aldus Voerman. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar instemmingsbesluit heroverweegt. “Schandalig dat omwonenden zijn omgekocht om akkoord te gaan met plannen!”

Elektriciteitsnet

Ze wijst het college ook nog op het feit dat het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonneparken op het platteland niet aankan. Dit  park zou daarom ten koste kunnen gaan van duurzame initiatieven van particulieren en coöperaties.