Sekswerkers nemen het initiatief tegen geweld

Winschoten - Naar aanleiding van het rapport Sekswerk en geweld in Nederland, dat in juli verscheen, deden PROUD, de belangenvereniging voor en door sekswerkers en Aidsfonds - Soa Aids Nederland onderzoek om te achterhalen in welke mate sekswerkers in Nederland geweld ervaren. Dit bleek vaak voor te komen.

Er bleek onder ander dat 60 procentvan de sekswerkers de onderzochte 12 maanden fysiek geweld had ervaren. Dat zullen niet veel beroepsgroepen nazeggen. Naast fysiek geweld was ook sprake van seksueel geweld (78 procent), economisch geweld (58 procent) en sociaal emotioneel geweld (93 procent).

Klanten

De grootste categorie daders van geweld tegen sekswerkers zijn de klanten. De drempel om aangifte te doen is hoog. In het afgelopen jaar deed slechts één op de vijf sekswerkers aangifte. Ze vrezen nadelige gevolgen of zijn bang dat de politie hen niet serieus neemt.

Ugly Mugs

Dit voorjaar lanceert PROUD naar Brits voorbeeld de online database Ugly Mugs lanceren. Via die database kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor agressieve en gevaarlijke klanten. Als de sekswerker toestemming geeft wordt de informatie geanonimiseerd gedeeld met de politie. Dat kan helpen daders van geweld op te sporen.

De online database is vooral noodzakelijk voor sekswerkers die vanuit huis werken, of klanten ontvangen in hotels, zo wordt gesteld. Door de sluiting van vergunde werkplekken wordt die groep steeds groter.