Klots - Calimero (column David Stolk)

Het gebeurt niet vaak, dat ik op een onderwerp reageer op de sociale media. Nu wel en dat heb ik geweten. Ons Dagblad van het Noorden bracht online een klein artikel. De kop was ‘Groningen te ver voor sprekers congres RUG’.

In het artikeltje kwam het daar eigenlijk niet op neer. Agenda-technisch kwam het voor de vele sprekers beter uit om het, bijvoorbeeld in Den Haag te doen. De juridische hoofdstad van de wereld en welke faculteit organiseerde het congres? Inderdaad rechtsgeleerdheid.

Het congres werd vooral belangrijk gevonden om de inhoud en niet om de locatie. Op dit artikel werd veel gereageerd. In bijna alle gevallen werd er schande van gesproken. Aardbevingen, gaswinning, windmolens en zelfs FC Groningen werden erbij gehaald. Ik reageerde wat genuanceerder. Met bovengenoemde strekking. Dat werd mij niet in dank afgenomen. Ik zou geen oprechte Groninger zijn. Geen mede-Groninger.

Mijn vader moest laatst acte de présence geven op Radio 1. Op zondagavond werd hij verwacht in een bus naast het Newscafé. Daar zou het gaan over krimp, armoede, gaswinning en windmolens. Mijn vader, tezamen met Jan Mulder, nemen als moderne Don Quichots stelling tegen het lukraak plaatsen van windmolens. Dit in tegenstelling tot het oude beleid dat bepaalde dat er een aantal gebieden aangewezen zouden worden. De nieuwe gedeputeerde van GroenLinkse signatuur dacht daar anders over. Netbeheerders Tennet en Enexis ook, maar dat terzijde. Dat vond gedeputeerde Homan waarschijnlijk ook, dat de capaciteit op het net bijzaak was. De uitzending werd een kakofonie van meningen. Het werd bijna tenenkrommend. De presentatrice werd in al haar vooroordelen bevestigd. Groningen is klein en de Randstad te groot.

Annemarie Heite, uiteraard aanwezig in de bus, wierp zich steeds meer en meer op als een soort geweten van Groningen. Dat gaat bij mij dan jeuken. Ineens weet iemand, die op de bres staat voor de slachtoffers van de bevingen, alles over alles. Als er op een redactie in Hilversum wordt gevraagd naar een Groninger in een of ander forum of panel. Annemarie Heite! Die weet alles! Die woont daar toch? Ja, nu in een villa.

Groningers positioneren zich nu te vaak als slachtoffer. Slachtoffer van de gaswinning, van de windmolenparken, van Airport Eelde (daar moest 20 jaar geleden de stekker al uit) en van de krimp en leegloop van het platteland. Groningers wachten te lang af. Ze zijn gewend geraakt aan ‘Vadertje staat’, aan Willem Drees. Eerst rechten dan plichten.

In de bus, op Radio 1, kwam er vooral een stel aan het woord. Het stel had een taxibedrijf. Als zij niet in de taxi zaten of achter de centrale, trokken zij gele hesjes aan. Om zich te laten horen. Om hun onvrede te uiten. De presentatrice vroeg hen naar welke onvrede. Het antwoord bleef vaag. Het ging vooral over ‘de hoge heren in Den Haag’. Naast hen zat gedeputeerde Homan, die met haar plan de unieke identiteit van het Groninger platteland om zeep placht te helpen. Maar daar geen verkeerd woord over.

Groningers zijn nuchter wordt er te snel gezegd. Ik vind het Calimero-gedrag. Kijk ons het eens slecht hebben. Sta verdomme eens op. Verworpenen der Nederlanden. Tot zover en niet verder en begin bij ons zelf. Zet eerst drie windmolens van niet geringe omvang in de tuin van Homan. Laat de drie grootste tractoren van Groningen het huis van Wiebes omvertrekken en Groningers betalen geen belasting zolang er niet vergoed wordt. Rabenhaupt zou trots zijn. Nu draait hij zich om in zijn graf. Hiep hiep hoi.