Activiteiten Sociaal Werk Oldambt en Taalhuis Oldambt versterken elkaar

Sociaal Werk Oldambt en Taalhuis Oldambt hebben besloten om bepaalde activiteiten meer op elkaar af te stemmen.

De Boschpoort in Winschoten is de centrale huisvesting van Sociaal Werk Oldambt. Wekelijks, (elke maandag van 10.00 tot 14.00 uur) is er inloopspreekuur waar Oldambtsters met kortlopende hulpvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn welkom zijn en onaangemeld binnen kunnen lopen.

Taalhuis Oldambt zet zich in voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Inwoners van het Oldambt kunnen trainingen volgen. Het Taalhuis wordt gerund door vrijwilligers.

Lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer

Om de activiteiten op elkaar af te stemmen zijn tijdens het inloopspreekuur in de Boschpoort ook medewerkers van het Taalhuis aanwezig. Tijdens het spreekuur blijkt dat veel ‘problemen’ vaak niet op zich zelf staan. Als lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer lastig is kan dit al gauw tot meer problemen leiden.

Sociaal Werk Oldambt en Taalhuis Oldambt hebben als gemeenschappelijkheid dat ze zich beide inzetten voor inwoners van het
Oldambt die zich in een 'kwetsbare' positie bevinden. Gezamenlijke inzet op één locatie heeft als groot voordeel dat er meer 'maatwerk' geleverd kan worden. Daardoor kunnen beide organisaties onze inwoners nog beter van dienst zijn.