Aanpak drugsoverlast van jongeren in Vlagtwedde

Het aantal jongeren in Vlagtwedde dat drugs gebruikt neemt toe. Ook veroorzaakt deze groep jongeren meer overlast. CDA-raadslid Harm Jan Kuper wilde woensdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerwolde weten of het college op de hoogte is van de problematiek, en of er iets aan wordt gedaan.

Wethouder Wietze Potze liet namens het college weten op de hoogte te zijn van de toename van drugsgebruikende jeugd in Vlagtwedde. "Dit speelt ook in andere grote kernen van de gemeente", zo liet hij weten.

Er zijn, volgens de wethouder, gesprekken gevoerd met de buurtagenten om hier iets aan te doen. Samen met het college is een zogenoemde 'plan van aanpak' opgesteld, waarin ook de met het drugsgebruik gepaard gaande overlast is meegenomen.