Collecteweek Hersenstichting van start op maandag 28 januari

De collecteweek van de Hersenstichting gaat maandag 28 januari weer van start. Ruim 200 collectanten zamelen geld in voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening.

Het geld wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg.

Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via de online collectebus op www.hersenstichting.digicollect.nl