Bijeenkomst Longpunt Oost-Groningen

Longpunt Oost-Groningen houdt op 7 februari weer een bijeenkomst in woonzorgcentrum Veenkade (Zorggroep Meander) aan de Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam, aanvang 14.00 uur.

Gastspreker deze middag is longarts drs. Maarten Tip van het Ommelander Ziekenhuis Groningen met het onderwerp: ‘Dokter, ik heb een longziekte’. Welke onderzoeken zijn er en waar zijn ze voor? Tijdens de middag is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan de longarts en de zorgverleners.

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie: ellybeens@longfonds.nl. Zie ook www.groningen.longfonds.nl.

Bezoekers wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van.