PvdD: Zijn met aardgas gevulde zoutcavernes bij Zuidwending veilig?

De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich grote zorgen over de veiligheid rond de gasopslag nabij Zuidwending. Op 11 januari vond daar in de zoutlagen een beving plaats van 1.0 op de schaal van Richter.

Uitgaand van het voorzorgprincipe vindt de partij dat er alles aan gedaan moet worden om instabiliteit en lekkages van de met gas gevulde cavernes te voorkomen. Een zogenoemde Blow Out zou dramatisch kunnen uitpakken voor de omgeving, zo wordt gesteld. Bij enige twijfel moet de opslag wat de  partij betreft onmiddellijk gesloten en gesaneerd worden. Zij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren verwijst onder andere naar een onderzoek van de  Texas University, waarin wordt aangetoond dat zoutcavernes niet zo  stabiel zijn als vaak wordt aangenomen. Ook in Duitsland zijn lekkages bekend.

Staatstoezicht op de Mijnen moet haar onderzoek uitbreiden

Fractievoorzitter Ankie Voerman: “We begrijpen dat de gasopslag op dit moment nodig is voor het warm houden van de huizen, toch moet ook hier veiligheid op de eerste plaats komen! We willen dat het Staatstoezicht op de Mijnen haar onderzoek uitbreidt. Nu wordt alleen gekeken naar de oorzaak van de beving. Dit moet worden uitgebreid naar de veiligheid van de zoutcavernes als geheel. Verder moet er met meer geavanceerde apparatuur worden gemeten dan nu het geval is.”

PvdD is groot voorstander van het stoppen met alle fossiele brandstoffen, waardoor ook op termijn opslag van gas niet meer nodig zal zijn.