Zon op zon onder in Finsterwolde - Harm Evert Waalkens over het zonnepark in Finsterwolde

Het zonnepark in Finsterwolde houdt de gemoederen onverminderd bezig. De initiatiefnemers en een aantal inwoners staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar.

De werkgroep alternatieve energie Finsterwolde is tegen de komst van een zonnepark van vijftien hectare. De eigenaar van het perceel waar het zonnepark zou moeten komen, Harm Evert Waalkens, is uiteraard vóór. Hij schreef een opiniestuk, waarin hij zijn kijk op de kwestie kenbaar maakt.

“Vorig jaar heeft de Gemeenteraad de mogelijke aanleg van een zonnepark aan de Noordkant van ons dorp besproken. Zoals bekend is die grond mijn eigendom. Vandaar dat ik betrokken ben bij dit initiatief dat ook perspectief biedt voor ons dorp Na veel wikken en wegen besloot de Raad vorige zomer twee onderzoeken te gaan houden: één om te kijken of en hoe de plannen passen in het licht van landschappelijke en ruimtelijke factoren en overwegingen; het andere onderzoek moet aangeven hoe het ligt met het draagvlak."

"Deze brief heeft hiermee van doen. Natuurlijk heeft iedereen het recht om zich ook tegen dit park uit te spreken, maar het moet ons van het hart dat de manier waarop de argumenten naar voren worden gebracht geen recht doet aan het belang van het debat. Persoonlijke verwijten, verdachtmakingen en onnavolgbare redeneringen passen wat ons betreft daar niet bij. Als voorstanders van de aanleg van dit zonnepark willen we nog graag onze argumenten op een rij zetten."

Waarom
"Zonneklaar is voor ons de noodzaak om ook in het Oldambt onze steen bij te dragen aan de omzetting van fossiele brandstof naar duurzaam opgewekte energie. Dat er een mix van opwek systemen moet komen is duidelijk. De aanvulling van een zonnepark op land past in de Oldambtster ambities om tenminste 100 ectare aan zonneparken te vergunnen. (zie de Nota Duurzaamheid, die door de Raad is vastgesteld)."

Waarom daar
"Iedere plek is, min of meer, willekeurig maar dit initiatief ligt nu voor om beoordeeld te worden en het is niet aan ons om andere plekken of particuliere eigendommen aan te wijzen. Met de begeleidende nota Landschappelijke inpassing hebben de initiatiefnemers laten zien dat het hen menens is om het park zodanig te positioneren dat de biodiversiteit versterkt wordt middels het aanleggen van groen stroken, bloemen weides, ecologisch verantwoorde inrichting van de zichtlijnen en het omzomen van het park met verhogingen als dijken, die ook verderop in het polderlandschap monumentale landschapselementen vormen."

Participeren
"Het initiatief geeft de mogelijkheden om te participeren door burgers en bewoners uit de omgeving. Burgerparticipatie in optima forma en daarnaast geeft het ons een goed gevoel dat we als Oldambtsters ons steentje bijdragen aan de urgente energietransitie die ons land doormaakt in een project dat qua schaal goed past bij het energiegebruik van het dorp Finsterwolde. Willen we onderdeel zijn van de toekomst of keren we onze rug er naar toe? Wij weten het zeker: Dit is een stap in de Toekomst die wat ons betreft niet snel genoeg kan beginnen."