Officiële aftrap aardgasvrij Nieuwolda en Wagenborgen

De officiële aftrap voor het aardgasvrij maken van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen is op maandag 28 januari. Op die dag ondertekenen alle betrokken overheden en organisaties een intentieverklaring in de proefwoning van woonstichting Groninger Huis in Nieuwolda.

Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie van bijna 4,8 miljoen euro gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met de subsidie wordt het aardgasnet in beide dorpen geschikt gemaakt voor het gebruik van lokaal geproduceerd biogas dat wordt bijgemengd met waterstof. Daarnaast is er geld voor isolatiemaatregelen en elektrische bijverwarming.

Nieuwborgen.net

Onder de naam Nieuwborgen.net gaat het project op 28 januari officieel van start. Op die dag ondertekenen alle betrokken organisaties een intentieverklaring, waarmee ze aangeven een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het project. De intentieverklaring wordt getekend door Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda, het ministerie van BZK, provincie Groningen, woonstichting Groninger Huis, gemeente Delfzijl, gemeente Oldambt, Enexis en Deeterink Bio Energie BV. Daarnaast tekenen beide gemeenten en het ministerie van BZK nog enkele afspraken die uitvoering geven aan het project met de toegezegde subsidie.