Opening Integraal Kindcentrum Winschoten

De opening van het eerste Integraal Kindcentrum van Winschoten is op zaterdag 2 februari aan de plaatselijke Dwingelooweg 19.

Het centrum biedt ontwikkeling in opvang en onderwijs voor kinderen tot en met 13 jaar. Het uiteindelijke doel van het Integraal Kindcentrum is dat er een doorgaande ontwikkelingslijn is in geneoemde leeftijdscategorie. Binnen het centrum wordt er onder andere dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs, voor- en na schoolse opvang en logopedie aangeboden.

Een belangrijk kenmerk is dat hier inhoudelijk en met name op het pedagogisch vlak nauw wordt samengewerkt. Deze samenwerking wordt bewerkstelligd door één team met één gedeelde visie op onderwijs en opvang, om de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen.

Tijdens de opening hebben belangstellenden van 10.00 tot 12.00 uur de gelegenheid om het gebouw te bekijken en zijn of haar kinderen te laten genieten van een poppentheater en andere creatieve activiteiten.