Meerdere kleinschalige meedenksessies over windpark in Bellingwolde

De informatiebijeenkomst, die op 29 januari in Partycentrum De Meet in Bellingwolde zou worden gehouden over het voornemen om windmolens te plaatsen langs de Nederlandse grens, gaat niet door. Door de grote hoeveelheid getoonde belangstelling worden er nu meerdere kleinschalige meedenksessies gehouden.

Op deze manier wordt verwacht dat meer en betere input wordt gekregen van omwonenden en betrokkenen. Iedereen die zich voor deze avond heeft aangemeld is hiervan inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld.

Meedenksessies
Vanwege de grote belangstelling en de vele aanmeldingen zien de initiatiefnemers zich genoodzaakt de meedenksessie in De Meet uit te stellen. Ondanks een beperkt aantal persoonlijke uitnodigingen zijn er teveel aanmeldingen. In plaats een grote interactieve avond wordt er nu voor gekozen om op korte termijn meerdere sessies op kleinere schaal te organiseren. Zo verwacht Solarfields betere input te ontvangen voor dit initiatief en dus een scherper beeld te kunnen vormen van het draagvlak. Solarfields verontschuldigt zich voor deze late wijziging en hoopt de eerder aangemelde personen binnenkort persoonlijk te woord te kunnen staan in deze kleinschalige sessies.
 
Windmolenpark Bellingwolde
Maaike Helder van Solarfields Nederland BV: "De locatie is gelegen ter hoogte van de Veendijk, Kanaaldijk en Lyskemeerweg in Bellingwolde. Zo dicht mogelijk langs de grens, parallel aan het Duitse windmolenpark. De opgewekte energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Het beoogde windpark levert hiermee een grote bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen. Het aantal windmolens en de hoogte hiervan is nog niet bekend. Er wordt eerst gekeken hoeveel draagvlak er is voor dit project."

Solarfields
Solarfields is een Groningse ontwikkelaar van grootschalige duurzame oplossingen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, duurzame energieoplossingen in Nederland. Solarfields ondersteunt in deze de lokale initiatiefnemers van Windpark Bellingwolde.

College werkt niet mee

Aan Duitse zijde staan reeds 23 molens tot een hoogte van 220 meter. Gevreesd wordt dat windmolens van dergelijke omvang ook aan de Nederlandse grens komen. In het concept 'Duurzame energie in het landschap' van de gemeente Westerwolde wordt gesproken van de aanleg van zonneparken en kleine windmolens (tot 15 meter). Op de laatstgehouden raadsvergadering van de gemeente Westerwolde op 16 januari liet wethouder Bart Huizing weten dat de voor 29 januari geplande informatiebijeenkomst in De Meet geen initiatief is van de gemeente. "Wij zijn niet de organisator en werken ook niet mee aan een eventueel plan voor het bouwen van windmolens van dergelijke omvang."