Gedeputeerde Henk Staghouwer bezoekt de Oosterschool in Bellingwolde

De Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer bezoekt vrijdag 1 februari vier projecten die mede dankzij een bijdrage uit het LEADER-programma zijn uitgevoerd. Eén van de projecten die hij bezoekt is Ontmoetingsplaats Oosterschool in Bellinwolde.

Hier zal hij, samen met een aantal leerlingen, die dag om 9.00 uur een openingshandeling verrichten. Ontmoetingsplaats Oosterschool is aan de plaatselijke Hoofdweg 223.

In 2016 startte het Europese LEADER programma voor plattelandsontwikkeling voor het gebied Oost-Groningen. Dit programma is opgesteld door de regio zelf en is vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Oost Groningen voor de periode 2016 tot en met 2020. Het programma heeft drie hoofdthema's: de versterking van de regionale economie, sociale cohesie en het versterken van de toeristische infrastructuur. Het wordt gefinancierd met bijdragen van de Europese Unie, de provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten.

In totaal is voor de gehele LEADER periode 10,5 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar. Inmiddels is hiervan ruim 7 miljoen euro toegekend aan diverse projecten in de regio Oost-Groningen. Gedeputeerde Henk Staghouwer is verantwoordelijk voor het LEADER programma namens Gedeputeerde Staten van Groningen.