Wandelen naar de Punt van Reide

Het Groninger Landschap organiseert voor zondag 17 februari van 14.00 tot 16.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide. Gestart wordt vanaf Bezoekerscentrum Reidehoeve aan de Dallingeweersterweg 30 in Termunten.

Gidsen van Het Groninger Landschap nemen de deelnemers mee voor een wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg loopt men langs of door de polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Er ontstaat een zogenoemde brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Deelname is gratis. Aanmelden - is noodzakelijk - kan via www.groningerlandschap.nl - activiteiten