Werkbezoek Henk Staghouwer aan LEADER-project in Oost-Groningen

Gedeputeerde Henk Staghouwer bracht vrijdag een werkbezoek aan Oost Groningen. Hier bezocht hij verschillende projecten die een bijdrage uit het programma van LEADER hebben ontvangen.

De dag begon bij het project 'Ontmoetingsplaats Oosterschool', een plek voor jong en oud in Bellingwolde. Een initiatief van én door ouders. Deze school onderscheidt zich van een reguliere school doordat naast regulier onderwijs ook anderstaligen onderwijs geven wordt aan onder andere statushouders en asielzoekerskinderen. De betrokken ouders hebben hier in anderhalf jaar tijd, met hulp van enkele professionals en subsidie uit het LEADER-fonds, gezamenlijk het lokaal geschikt gemaakt als brede ontmoetingsplaats. Naast een cosmetische opknapbeurt  is er ook gewerkt aan verduurzaming. Samen met een aantal kinderen uit beide onderwijsstromen heeft gedeputeerde Staghouwer de ontmoetingsplaats officieel geopend.
 
Camping en lunchroom Noorderloo
Daarna ging het gezelschap door naar Vriescheloo waar een drietal jongen ondernemers gezamenlijk een camping en lunchcafé heeft gekocht. Het betreft een bestaande camping die al enige jaren ongebruikt is en waaraan, met behulp van de een LEADER-bijdrage, veel onderhoud gepleegd gaat worden. Met het nieuwe bedrijfsconcept Camping en Lunchcafé Noorderloo willen ze een nieuwe en binnen de campingbranche unieke ‘Back to Basic in stijl kamperen’ aanbieden om zo een nieuwe groep toeristen naar Groningen halen.
 
Henneplaboratorium Dun Agro 
In Oude Pekela werd een bezoek gebracht aan het henneplaboratorium van Dun Agro. In de veehouderij is veel aandacht voor het verminderen van het gebruik van antibiotica en daardoor een groeiende vraag naar gezondheid bevorderende producten. Van hennep en cannabidiol (CBD) wordt verondersteld dat het deze werking heeft, maar dit is nog niet voldoende getoetst. Dun Agro Plant Products heeft daarom met behulp van een LEADER-subsidie een eigen laboratorium opgezet. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt en beter getoetst worden. 
 
Erfgoedlogies in Nieuwolda
In Nieuwolda staat sinds 1771 een unieke boerderij van het oudste Oldambtster type met erachter nog de originele kapschuur. Dit is nog de enige in zijn soort. De boerderij is niet meer bewoond geweest sinds de jaren '30 van de 20e eeuw waardoor het interieur nagenoeg niet meer veranderd is. Met behulp van een LEADER-bijdrage wordt er komend jaar hard gewerkt om de boerderij in oude staat terug te brengen en hier twee luxe erfgoed appartementen in te realiseren met behoud van de vele bouwhistorische elementen zoals een bedstee wand. Gedeputeerde Staghouwer overhandigde vandaag de beschikking ten behoeve van een bijdrage aan het herstel.
 
LEADER
In 2016 Startte het Europese LEADER-programma voor plattelandsontwikkeling voor het gebied Oost-Groningen. Dit programma is opgesteld door de regio zelf en is vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Oost-Groningen voor de periode 2016 tot en met 2020. Het programma heeft drie hoofdthema's: de versterking van de regionale economie, sociale cohesie en het versterken van de toeristische infrastructuur. Het programma wordt gefinancierd door bijdragen van de Europese Unie, Provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten.
 
In totaal is voor de gehele LEADER-periode 10,5 miljoen euro aan publieke middelen beschikbaar. Inmiddels is hiervan ruim 7 miljoen toegekend aan diverse projecten in de regio Oost-Groningen. Henk Staghouwer is eindverantwoordelijke voor het LEADER-programma namens Gedeputeerde Staten van Groningen.