Nieuwe CAO voor huishoudelijke hulp gemeente Westerwolde

Vlagtwedde - De gemeente Westerwolde verhoogt de tarieven voor huishoudelijke hulp in de loop van dit jaar en nogmaals per 1 april 2019.

Landelijk gezien loopt Westerwolde, in samenwerking met de zorgaanbieders, voorop met het versterken van de ondersteuning en het verbeteren van de beloning van de medewerkers. Van alle gemeenten in Nederland hebben naast Westerwolde alleen Zutphen en Weert de stap al genomen om de tarieven aan te passen aan de nieuwe cao.

Inkoop Wmo

Omdat de gemeente Westerwolde zelf de inkoop van de Wmo uitvoert, heeft de gemeente in mei met alle aanbieders van huishoudelijke hulp gesproken. Bijna alle aanbieders gaven aan dat zij de nieuwe loonschaal al per 1 april 2018 hebben ingevoerd, en dat zij ook de loonsverhoging in oktober direct gaan invoeren. 

Wethouder Harrie Brunen: “Wij waren onder de indruk van de vooruitstrevendheid van de aanbieders. Wij zien dit als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de thuiszorg in de gemeente en als een positieve handreiking aan de medewerkers huishoudelijke hulp die in onze gemeente altijd klaar staan om de vaak oudere en kwetsbare doelgroep te ondersteunen.”

Nieuwe loonschaal

Vanaf 1 april 2018 is er een nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) afgesloten. Begin mei is de nieuwe loonschaal algemeen bindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en daarmee is de nieuwe loonschaal dus ook van kracht voor niet-leden van de brancheverenigingen BTN en ActiZ.