Partij voor de Dieren Westerwolde: Wethouder bepaalt wat goed is voor burgers

De politiek in Westerwolde haalt voortdurend aan de burgers en hun inbreng van groot belang te vinden maar daar blijkt nog maar weinig van in de praktijk. Dat vindt althans Edith van der Horst van Partij voor de Dieren Westerwolde.

Ze doelt onder meer op het collegebesluit om hogeren grenswaarden voor het bedrijventerrein in Ter Apelkanaal vast te stellen. Nu dit besluit door het college genomen is, kan een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt waarin staat dat meer decibellen zijn toegestaan.

Van der Horst: "Wie herinnert zich nog de vorige periode in 2016 waarin de omwonende is gevraagd hoe te denken over de verruiming van het aantal decibellen voor bedrijven in Ter Apelkanaal? Het antwoord was duidelijk: Nee! We hebben nu al last.”

Tegenstemmende bewoners

"Des te vreemder is dat B&W nu besluiten de waarden alsnog te verhogen zonder eerst met de toen tegenstemmende bewoners in gesprek te gaan. Als antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren hierover gaf wethouder Bart Huizing aan dat, wil dit plan er komen, er eerst planschadeovereenkomsten dienen te worden gesloten met omwonenden en dat er wellicht huizen geïsoleerd moeten worden; alsof je daarmee ook de herrie buiten houdt als je het raam openzet of in de tuin zit."

"Zou het niet zo moeten zijn, zeker als je de inbreng van je burgers belangrijk vindt, eerst met hen in gesprek zou moeten gaan? En dan met de uitkomst van die gesprekken, de raad moeten in lichten? En in plaats van voorbarig processen en beslissingen voor te bereiden, bij een duidelijk 'nee' van de inwoners vanuit goed bestuur en hart voor je inwoners dit 'nee' serieus te nemen?"

Schriftelijke vragen

De PvdD vindt dat juist bij zulke beslissingen de omwonenden de doorslaggevende stem zouden moeten hebben. De partij stelt dat de plannen haaks staan op het gedachtengoed van een Cittaslow-gemeente en op die van de kersverse duurzaamheidsvisie en heeft dan ook schriftelijke vragen ingediend.