Boven Pekelders in 2023 van het aardgas af

Indien alles verloopt zoals de werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal het zich heeft voorgenomen, zijn de huishoudens in Boven Pekela en van de Doorsneebuurt op z’n laatst in 2023 van het (fossiele) aardgas af.

De woningen worden vanaf die tijd verwarmd door deels een hybride warmtepomp en voor het resterende deel door groene-gas. Dit gas ontstaat door vergisting van rioolslib dat bestaat uit poep en keukenafval van de bewoners, etensresten van maaltijdvoorziening Oosterlengte in Oude Pekela en varkensmest. Aan het gas dat in een nog te bouwen fabriek in Pekela wordt gemaakt, wordt waterstof en CO2 toegevoegd. Dit groengas heeft dezelfde samenstelling als hun huidige aardgas. Het groengas stroomt vervolgens via bestaande gasleidingen terug naar de woningen van genoemde buurten.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Eind vorig jaar kreeg Pekela van het Rijk, evenals 26 andere gemeenten, in het kader van het programma ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ 4 miljoen euro. De werkgroep Boven Pekela Energie Neutraal’wilde graag dat de gemeente zich zou aanmelden. Uit 80 inschrijvingen werd het plan ‘Boven Pekela en Doorsneebuurt aardgasvrij’ uitgekozen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Van het verkregen bedrag wordt ruim 2 miljoen euro aangewend voor de bouw van een groengas-fabriek (totale kosten ruim 6 miljoen) en bijna 2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de betrokken huishoudens. Laatst genoemd bedrag is vooral bedoeld voor ondersteuning bij de aanschaf van hybride warmtepompen en zonnepanelen.

Ook voor huishoudens die niet of moeilijk kunnen lenen en voor gezinnen die problemen krijgen met het aflossen wordt door de werkgroep een oplossing gezocht. Volgens een woordvoerder van de projectgroep - de eerste werkzaamheden zijn al begonnen - worden in principe alle woningen gescand op de geschiktheid van een warmtepomp, op zonnepanelen, op de hoeveelheid aardgas die bespaard kan worden en op de mogelijkheid tot kierdichting.

Zelf bepalen

Na een advies kunnen bewoners zelf bepalen of ze willen deelnemen. Bij bewoners die positief reageren wordt een warmtepomp geïnstalleerd en zonnepanelen die zorgen voor de elektriciteit voor de pomp. Zodra de warmtepomp gaat werken gaan voor een huishouden de kosten van gas naar beneden. Van het geld dat op deze wijze wordt bespaard, wordt de installatie deels gefinancierd. Het andere deel van de installatie wordt betaald uit de rijksbijdrage aan het project. Na 8 jaar is de installatie dan afbetaald en heeft de eigenaar het voordeel van een lagere energierekening.

Ook de advisering op het gebied van de aanschaf, de techniek, de financiering en langdurige nazorg worden door de werkgroep
opgepakt. Leden van de groep zeggen dat alle huishoudens de kans krijgen om mee te doen. Op dit moment zijn in Boven Pekela 14 woningen gescand. Nu al is duidelijk dat veel huishoudens erg belangstellend zijn.

Groengas-fabriek

Nog niet bekend is waar in Pekela de groengas-fabriek wordt gebouwd. Volgens de gemeente moet dit in elk geval plaatsvinden op een bedrijventerrein. Zo niet dan moeten bestemmingsplannen worden gewijzigd, waardoor kostbare tijd gaat verloren. Bij de fabriek, die geen lawaai en stank genereert, moet een zonnepark komen. Waterstof kan namelijk het goedkoopst worden gemaakt als er een overcapaciteit is aan elektriciteit. De benodigde CO2 wordt geleverd door de Pekelder steenfabriek Strating BV. De gemeente Pekela begeleidt en bewaakt het gehele project en is tevens verantwoordelijk voor het financiële deel. Mede

daarom wordt een onafhankelijke projectbegeleider aangesteld. In beide gebieden gaat het in totaal om zo’n 600 huizen. Vanaf de Koppelsluizen In Boven Pekela tot aan de Ommelanderbrug in Nieuwe Pekela, aan beide zijden van het Pekelder Diep, inclusief het buurtschap Doorsnee.