Partij voor de Dieren wil einde aan kaalkap in Groningse bossen

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de huidige kaalkap van bossen door terreinbeherende organisaties (tbo’s) zoals Staatsbosbeheer.

Ankie Voerman, fractievoorzitter van de partij in de Provinciale Staten van Groningen, stelt daarom politieke vragen aan het college. Directe aanleiding is de kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer (SBB) Frits van Beusekom, die stelt dat beheer is  veranderd in roofbouw sinds de tbo’s zelf geld moeten verdienen.

Voerman voert al jaren strijd tegen het kappen van bomen voor biomassa. “Het is te gek voor woorden dat in deze tijd, waarin de biodiversiteit achteruit holt en insecten massaal uitsterven,  organisaties die voor  onze laatste restjes natuur zouden moeten zorgen, deze vernietigen.” 

Voerman wil van het college weten in hoeverre in Groningen bossen gekapt worden voor houtoogst om al dan niet als biomassa te eindigen.Zij stelt dat er overal gekapt wordt in plaats van geplant en wil daarom dat meer natuurbos wordt aangelegd. Ook zou de herplantplicht  moeten gelden indien bos ruimte moet maken voor andere natuurtypen zoals heide.

De partij vraagt zich verder af of tbo’s zelf het recht hebben om natuurbos om te zetten naar productiebos en hoe bij kap binnen het Nationaal Natuur Netwerk de normen voor duurzaam bosbeheer en de Gedragscode Bosbeheer worden gehandhaafd.