Klokkengieterijen doen mee aan Rabobank Clubkas Campagne

Het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee wil in hun presentaties aandacht schenken aan het feit dat dit bijzondere ambacht, klokkengieten, nog volop leeft. En dat één van de laatste twee klokkengieterijen in Nederland is gevestigd in Finsterwolde en dat het gietproces nog bijna net zo verloopt als vroeger.

Daarom wordt meegedaan aan de Rabobank Clubkas Challange, georganiseerd door Rabobank Zuid en Oost Groningen en speciaal bedoeld voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt 200.000 euro beschikbaar. 

Tot en met 28 februari mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard. De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. De deelnemende verenigingen en stichtingen ontvangen het aantal op hen uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Meer op: www.rabobank.nl/zog