ZonMw op werkbezoek bij Groninger B-Fit projecten in Winschoten en Wedde

Een delegatie van ZonMw bracht onlangseen werkbezoek aan twee B-Fit projecten in de provincie Groningen, te weten Winschoten en Wedde. B-Fit laat kinderen, ouders en docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding.

ZonMw heeft zich tussen 2012 en 2018 onder andere bezig gehouden met het beoordelen van subsidieaanvragen die door sportaanbieders vanuit het gehele land konden worden ingediend vanuit de Sportimpulsregeling. De twee gehonoreerde B-Fit projecten in Winschoten en Wedde met een looptijd van twee jaar zijn daar een voorbeeld van.

Ubbo Emmius
Op scholengemeenschap Ubbo Emmius (VMBO) in Winschoten is B-Fit inmiddels eind 2016 afgerond. Het project heeft zijn vruchten afgeworpen, want ook na twee jaar zet de school het ingezette gezondheidsbeleid voort. Zo wordt er dagelijks gezonde voeding aangeboden, het drinken van water gepromoot en zijn ook de snoepautomaten verdwenen. Ook het bewegen heeft een impuls gekregen door meer uren bewegingsonderwijs van een vakdocent, clinics door lokale sportverenigingen en extra beweegmomenten in de pauzes.

B-Fit succes op obs De Vlonder
Op obs De Vlonder in Wedde loopt B-Fit nog door tot de zomer 2019. Maar ook hier wordt er op meerdere vlakken aandacht besteed aan bewegen en voeding, te weten: wekelijks clinics van lokale sportaanbieders voor groep 3 t/m 8, zelf gezonde voeding bereiden in groep 7/8 begeleid door een diëtist, Het rennen van The Daily Mile door de leerlingen van groep 5/6. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich beter kunnen concentreren na een fysieke inspanning. De school wil deze dagelijkse stimulerendemaatregelen opnemen in haar gezondheidsbeleid.

Door het werkbezoek heeft ZonMw een goed beeld gekregen van hoe een gehonoreerde subsidieaanvraag uiteindelijk in de praktijk wordt uitgevoerd en na twee jaar wordt geborgd.