Gemeente Oldambt pakt wachttijden Wmo aan

Jaarlijks doen veel inwoners van de gemeente Oldambt een beroep op de Wmo. De laatste jaren komen er steeds meer aanvragen binnen en worden de aanvragen ook complexer. Sinds eind 2017 worden daardoor de wachttijden steeds langer. Aanvragers moeten soms wel tien weken wachten op behandeling van hun vraag, uitgezonderd mensen in acute nood. Dit moet anders vindt de gemeente Oldambt.

Wethouder Laura Broekhuizen licht toe: “Dat kan zo niet langer. We willen dat iedereen sneller geholpen wordt. Daarom hebben we daar nu een extra budget van 100.000 euro voor vrij gemaakt. Dit is voor de inzet van extra Wmo-consulenten om een groot deel van de achterstand weg te werken. Maar ook om te kijken hoe dit nu verder moet.”

In 2018 is het aantal Wmo-consulenten van de gemeente Oldambt al eens uitgebreid. Ook zijn er aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering. Met het extra budget dat nu beschikbaar is, worden tijdelijk extra Wmo-consulenten ingezet. Zij gaan de komende periode een fors aantal aanvragen afhandelen met als doel om de wachttijd terug te brengen naar vier weken. Om te zorgen dat de achterstanden na deze inhaalslag niet weer oplopen, kijkt de gemeente ook naar structurele aanpassingen om de wachttijden voor de Wmo te verkorten.