Lezingen over laatste zorg, verlies en rouw bij Troost & Meer in Winschoten

Karin Bron, coördinator en Wendy Nieuwenhuis, vrijwilliger van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oost-Groningen en het Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten, vertellen dinsdag 26 februari bj Troost & Meer aan de Bosstraat 22 in Winschoten over hun werk 'De Laatste Zorg'.

En ook over de mogelijkheden van het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers. Zij bieden thuis hulp, ondersteuning, vervanging en aanvullende mantelzorg bij de zorg voor de palliatieve/terminale cliënt. Ook informeren zij over het hospice in Winschoten, een bijna thuishuis, waar ernstig zieke gasten in een sfeervolle omgeving, verzorgd worden door de thuiszorgmedewerkers en door goed opgeleide vrijwilligers. Dag en nacht en aangepast aan de individuele behoeften.

Verlies van kinderen

Dinsdag 5 maart vertelt Jelma Daalman hoe om te gaan met verlies van zijn of haar kinderen, de herinneringen aan hen en hoe om te gaan met dit intense verdriet. Jelma legt uit hoe ze dit rouwproces heeft kunnen omvormen tot het schrijven van een boek. Connie Oterdoom geeft een handreiking met poëzie en hoe men deze beleefbaar kan maken voor het dagelijks leven.

Opgeven

De bijeenkomst beginnen om 19.30 uur en de entree is vijf euro; dit is inclusief koffie of thee. Opgeven kan via info@troostenmeer.nu of 06-42732107.

Daarnaast kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten tijdens de maandelijkse inloopmorgen op woensdag 6 maart.