262 Mensen aan het werk door 1000-banenplan

Het 1000-banenplan zorgt er in het eerste halfjaar voor dat 262 mensen voor lange tijd aan het werk zijn gegaan. In totaal moeten er tot 2022 duizend inwoners aan een baan geholpen worden. Het Rijk heeft hiervoor 6,2 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel is inwoners en ondernemers te laten profiteren van de bouwopgave die ontstaat door de aardbevingen.

De banen die ontstaan door de bouwopgave liggen vooral in de bouw en techniek. Om werkzoekenden de kans te geven om in de bouw en techniek aan de slag te gaan is scholing onontbeerlijk. Daarom worden er volop korte opleidingen aangeboden. Deze worden onder enkele voorwaarden gefinancierd door het 1000-banenplan. In 2018 zijn er als 169 mensen opgeleid in de bouw of techniek.

Samenwerking 
Het 1000-banenplan is sinds 2018 van kracht. Verschillende partners hebben het gezamenlijke samenwerkingsconvenant ondertekend, waaronder de gemeenten in het aardbevingsgebied, de Provincie, Werk in Zicht, NCG, CVW, Noorderpoort, Alfa-college, VNO/NCW, FNV, CNV en Bouwend Nederland. Het plan wordt uitgevoerd door Werk in Zicht (samenwerking tussen gemeenten en UWV) in nauwe samenwerking met het EPI-Kenniscentrum.