Partij voor de Dieren roept provincie op deel te nemen aan de Week zonder vlees

De Partij voor de Dieren roept de provincie Groningen op om deel te nemen aan de Week zonder vlees, die wordt gehouden van 11 tot en met 17 maart.

In deze week worden mensen uitgenodigd om een week lang geen vlees (en vis) te eten. Het initiatief is in het leven geroepen om Nederlanders bewust te maken van de vele positieve effecten van vleesminderen op onder andere klimaat en biodiversiteit. De partij vraagt tevens om het concept 'Carnivoor? Geef het door!' in te voeren. Dit concept stimuleert mensen anders te eten, met behoud van keuzevrijheid.

Volgens fractievoorzitter Ankie Voerman moet de provincie voor het realiseren van haar beleidsdoelen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en biodiversiteitsherstel veel harder werken aan een transitie naar meer plantaardig voedsel. “Dat kan door minder ruimte te bieden aan de veehouderij en door de teelt van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie te stimuleren. Maar juist ook door zich aan te sluiten bij initiatieven als de Week zonder vlees en zo het goede voorbeeld te geven in haar eigen organisatie.”