Groningen sluit aan bij landelijke beweging betekeniseconomie

De landelijke beweging Stichting Betekeniseconomie groeit. Verschillende regio’s zijn al aangehaakt, ook Groningen is sinds kort vertegenwoordigd. Voor donderdag 7 maart organiseert zij haar eerste startbijeenkomst voor een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp.

In de betekeniseconomie gaat het er in essentie om dat men met zijn of haar handelen de aarde niet schaadt, opbrengsten eerlijk worden verdeeld en het publieke belang voor het individu gaat. Hier komen de principes zoals de inclusieve samenleving, de circulaire economie en de donuteconomie in terug.

Kees Klomp en Kaj Morel hebben de betekeniseconomie in Nederland geïntroduceerd. Na de regio’s Twente, Drenthe en Noord-Holland, sluit nu ook Groningen aan bij deze landelijke beweging. Er zijn vele andere regio’s in oprichting op het moment.

Duurzame en inclusieve samenleving

In de provincie Groningen zijn tal van coöperaties, bedrijven, burgerinitiatieven, verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor een duurzame en inclusieve samenleving. Betekeniseconomie Groningen wil deze partijen met elkaar verbinden om de krachten te bundelen om meer impact te kunnen maken.

Het initiatief heeft als doel om de betekeniseconomie het nieuwe normaal te laten zijn in Groningen. ‘’We willen laten zien dat er een nieuw economisch model mogelijk is binnen onze samenleving’’, aldus mede-initiatiefnemer Désirée Boerema.

Tijdens de startbijeenkomst zal worden uitgelegd wat de betekeniseconomie inhoudt, komt sociaal ondernemer Adriaan Pals van Toolbox Emmen aan het woord en zullen deelnemers zelf actief met het onderwerp aan de slag gaan.

Meer informatie

Op donderdag 7 maart  is om de startbijeenkomst in het Doe Museum in Veendam, aanvang 19.00 uur. Het is gratis. Kijk voor meer informatie op www.betekeniseconomie.nl/groningen.