Het Groninger Panel zoekt nieuwe leden

Ruim 45.000 inwoners van de provincie Groningen ontvangen een uitnodigingsbrief voor deelname aan het Groninger Panel. Het Groninger Panel is dé manier om de mening van de Groningers te laten horen aan beleidsmakers en politici.

Momenteel zijn er al 4.000 deelnemers uit de gehele provincie. Om een (nog) beter beeld te krijgen van wat speelt onder Groningers, breidt het panel de komende periode verder uit.

In het Groninger Panel wordt Groningers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen, zoals leefbaarheid, veranderingen in de zorg en de gevolgen van de gaswinning. De onderzoekers van Sociaal Planbureau Groningen en Gronings Perspectief (RUG) voeren het onderzoek uit.

Deelnemers Groninger Panel

Alle gemeenten in de provincie hebben een steekproef getrokken onder hun inwoners. Doordat de genodigden aan het Groninger Panel willekeurig gekozen zijn, geeft dit een representatief beeld van de Groninger bevolking en zien wij breed wat er bij hen speelt.

Resultaten

De resultaten van het Panel gebruiken de provincie en Groninger gemeenten als input voor het maken en voeren van beleid. Met het geven van hun mening, dragen deelnemers dus direct bij aan veranderingen die volgens hen nodig zijn. De deelnemers ontvangen de resultaten via een digitale nieuwsbrief.

Deelnemen?

Iedereen die een brief heeft ontvangen van het Sociaal Planbureau Groningen is uitgenodigd om lid te worden van het Groninger Panel. Deelnemers krijgen enkele keren per jaar een vragenlijst toegestuurd. Het invullen van deze lijsten duurt ongeveer een kwartier per keer. Uiteraard waarborgen wij de privacy van alle deelnemers volgens de AVG-wetgeving.

Inwoners die geen uitnodiging voor deelname hebben ontvangen, kunnen alsnog op de hoogte blijven van de resultaten. Zij kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Groninger Panel. Dat kan via https://sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groninger-panel/nieuwsbrief-groninger-panel/