Buurtschap De Lethe gaat zich tot het uiterste verzetten tegen windmolenpark

Buurtschap De Lethe hield woensdag haar eerste bijeenkomst over de mogelijke komt van windmolens langs de grens bij Bellingwolde. "Wij gaan ons beraden hoe wij omgaan met de plannen aldaar om een windpark op te richten", zegt Willem Bouma namens de bewoners.

Tien jaar lang heeft een aantal bewoners in De Lethe zich verzet tegen de bouw van hetbwindmolenpark Rhede Brualermoor langs de grens bij Bellingwolde. Nu heeft het bedrijf Solarfields en een aantal landeigenaren plannen om in het buurtschap een nieuw windpark op te richten. "Ook aan de Burgemeester Buiskoolweg, richting Bourtange en van Sellingen richting Ter Apel worden momenteel windmolen plannen ontwikkeld", zegt Bouma.

Hoogte

"De Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit gaf in 2002 al aan dat op een hoogte van enkele tientallen meters het ’s nachts vaak veel harder waait dan tot nog toe werd aangenomen. Dit bleek uit onderzoek naar geluidshinder door de windmolens, in de Letheaan de Duits-Nederlandsche grens. In bijna de helft van alle nachten waait de wind op een hoogte van 98 meter, de ashoogte van de 17 windmolens, ruim drie maal harder dan verwacht werd. Inmiddels is geluidshinder toegenomen door het bij plaatsen van 6 nog hogere windmolens met een ashoogte van138 meter."

"Wanneer aan de Nederlandse kant windmolens worden gerealiseerd zal de overlast van de omwonende alleen maar versterkt worden. Daar waar de geluidsoverlast en slagschaduw vooral uit het oosten, zuid-oosten komt zal deze nu ook vanuit het zuiden komen. Hiermee worden de bewoners onevenredig extra zwaar belast."

Optie open

Westerwolde houdt de optie voor grote windmolens in haar gemeente open. Een motie van de PVDA over een verbod van grote windmolens haalde het niet. Volgens de partijen die tegen de motie stemde zou het de discussie dood slaan. Volgens de bewoners hoeft de gemeenteraad van Westerwolde deze discussie niet eens aan te gaan. "De provincie heeft in haar omgevingsplan op dit moment Westerwolde niet opgenomen als locatie waar hoge windmolens kunnen komen. De raad kan zich hier gewoon aan confirmeren."

Volgens de bewoners van De Lethe, zo bleek uit de bijeenkomst, zou met name de commotie, en weerstand die is ontstaan in Meeden en Drentse Monden tegen de bouw van windparken zou voor de politiek, en de gemeente Westerwolde in het bijzonder, aanleiding moeten zijn juist haar burgers te beschermen tegen de overlast die zulk grote infrastructurele projecten met zich mee brengt. De bewoners vinden dat hier lering uit moet worden getrokken. Zij zijn unaniem van mening dat windmolenparken onder geen beding in bewoond gebied mogen worden geplaatst. Verder zijn de bewoners van mening dat de overheid ook een taak heeft haar burgers te beschermen.

Draagvlak

Bouma: "Het creëren van draagvlak voor het oprichten van windparken binnen Westerwolde en De Lethe in het bijzonder schijnt het toverwoord te zijn. De bewoners zijn van mening dat het draagvlak onafhankelijk in de gemeente Westerwolde getoetst moet worden. En niet door de Solarfields en haar investeerders, de demeenten en de provincie. Dit omdat zij rechtstreeks belanghebbende in de windmolendiscussie zijn."

De omwonenden vinden dat een windpark in De Lethe niet past binnen het provinciaal beleid. Zij zullen zich dan ook tot het uiterste verzetten tegen De Lethe als windmolenlocatie. Tevens willen de omwonenden betrokken worden bij de evnetuele plannen voor een windpark. Ook willen ze een onafhankelijk onderzoek, en pleiten ze voor een referendum naar het draagvlak van een windpark binnen de gemeente Westerwolde.