40.000 Collectanten de straat op voor méér spelen

De jaarlijkse Jantje Beton Collecte loopt tot en met zaterdag 9 maart. Ruim 40.000 collectanten gaan langs de deuren en collecteren online om geld op te halen voor hun eigen kas en Jantje Beton.

Van de opbrengst gaat 50 procent naar de eigen kas en 50 procent naar projecten van Jantje Beton. Projecten voor kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht.

Collectanten kunnen naast huis-aan-huis collecteren ook een online collectebus inzetten om hun opbrengst te verhogen.

Meer informatie op jantjebeton.nl/collecte