Gemeente Westerwolde heeft nu al 4000 kuub blad afgevoerd naar landerijen

De gemeente Westerwolde heeft nu al 4000 kuub blad afgevoerd naar diverse landerijen. De bladruimactie is echter nog lang niet ten einde, want sommige bomen hebben nog steeds blad in de kroon.

Verwacht wordt dat daar de komende weken nog eens 1000 kuub blad bij komen. Dit gaat op een iets ander tempo omdat de vrachtwagens waarmee het blad wordt opgehaald nu ook af en toe zout moeten strooien.

In de landbouw wordt het blad gebruikt als bodemverbeteraar. Blad zorgt, als het eenmaal doorgewerkt is in de grond, voor een goede ontwikkeling van bodemleven (denk aan wormen en torren). Dit bodemleven zet voedselrijk blad om naar organische meststof. Hierdoor wordt de grond beter waterdoorlatend en komt zuurstof en warmte dieper in de grond.