De Partij voor de Dieren wil onderzoek naar subsidietoekenning voor uitbreiding Camping Wedderbergen

De Partij voor de Dieren wil onderzoek naar de subsidietoekenning voor uitbreiding van Camping Wedderbergen. Volgens de partij heet de Provincie Groningen haar medewerking verleend aan deze Europese subsdidie, die mogelijk op onrechtmatige gronden is toegekend.

Naast onderzoek naar de rechtmatigheid van dezesubsidietoekenning, wil PvdD ook dat het College geen verdere besluiten over de uitbreiding mag nemen voordat deze ook door Provinciale Staten zijn beoordeeld. Bovendien, zo vindt de partij, wordt voor de aanleg van nieuwe staanplaatsen bovendien een uniek stuk beschermde natuur vernietigd. 

Fractievoorzitter Ankie Voerman van de PvdD: "Omwonenden, natuurorganisaties en oud-bestuurders van de voormalige gemeente Bellingwedde protesteren al geruime tijd tegen de gang van zaken. Lokaal draagvlak en groot maatschappelijke belang, beide voorwaarden voor subsidietoekenning, ontbreken volledig."

Onacceptabele ruil

De voorgestelde compensatie voor verlies van het boezemgebied, een veldje met kruidenrijk grasland, is in de ogen van de Partij voor de Dieren een onacceptabele ruil voor het verlies van een onvervangbaar stuk natuur. Voerman: "Het is volstrekt onbegrijpelijk dat de provincie en gemeente besluiten dat vermeende economische belangen hier zo zwaar wegen dat zowel aan lokale belangen als aan het behoud van de biodiversiteit voorbij wordt gegaan. De provincie moet haar taak als natuurbeheerder serieus nemen. Bovendien moet tot op de bodem worden uitgezocht of de subsidie wel verleend had mogen worden.”

De Partij voor de Dieren heeft op de agenda in de provinciale commissievergadering gezet.