VEH: Gemeentelijke woonlasten dit jaar plaatselijk flink hoger

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 3,4 procent hogere gemeentelijke woonlasten dan in 2018. De stijging is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4 procent. Vrijwel overal gaat de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,5 procent fors omhoog. In 73 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de woonlasten in 26 gemeenten dalen, ondanks de vaak hogere afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit onroerende zaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing, maar geen ozb. Het onderzoek is uitgevoerd door Marlyse Research.

Oldambt en Pekela

In de gemeente Oldambt zijn de gemiddelde woonlasten gestegen van 795 euro naar 803 euro. De OZB ging van 337 euro in 2017 naar 344 in 2018; de afvalstoffenheffing bleef gelijk (218 euro); rioolheffing is een euro duurder (241 euro in 2017 naar 242 euro in 2018)

In Pekela stegen de gemiddelde woonlasten van 727 euro in 2017 naar 738 in 2018. De OZB ging van 288 naar 294 euro, de afvalstoffenheffing van 251 naar 256 euro en de rioolheffing van 188 naar 189 euro.

Cijfers van de gemeente Westerwolde zijn niet onderzocht door VEH.