Kamerkoor Arti Vocali nodigt projectzangers uit

Kamerkoor Arti Vocali verzorgt op 12 oktober met orkest en solisten een concert in de Vennekerk in Winschoten. Hiervoor worden projectzangers uitgenodigd.

Op het programma staan drie compositievormen uit drie muzikale stijlperioden van het oratoriumrepertoire. Het gaat om een grote ‘Cantate’ uit de Barok van Johann Sebastian Bach (Aus der Tiefen rufe ich, BWV 131), een ‘Te Deum’ uit de Klassieke periode van Niccolo Jommelli (1763) en ‘Mis nr. 2 in G-dur’, een Romantische compositie van Franz Schubert (D. 167).

Arti Vocali wil met de projectzangers het concertpubliekkennis te kunnen laten maken met dit oratoriumrepertoire.

Voor informatie: info@artivocali.nl. Zie ook www.artivocali.nl