Oldambtster D66-kandidaat Magda Boven wint provinciaal sportdebat

D66-kandidaat Magda Boven uit Winschoten is donderdag, tijdens een goed bezocht provinciaal sportdebat, door het publiek uitgeroepen als winnaar. In dit debat waren 12 politieke partijen vertegenwoordigd. De politici gingen met elkaar in debat over de rol van de provincie met betrekking tot sport en bewegen.

Magda Boven, kandidaat namens D66 voor de provinciale statenverkiezing op 20 maart, zegt daarover: “Het is fijn te merken dat het publiek tijdens dit debat erkent dat we een mooi sportprogramma hebben neergezet als D66. Sport kan veel in beweging zetten. Zeker voor een regio als Oost-Groningen is het heel belangrijk dat we aandacht hebben voor fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. D66 vindt het belangrijk dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en zich fit en vitaal voelt. Sport en bewegen kan daarin een belangrijke rol spelen. Het mooie aan sport en bewegen is dat het uitgaat van een positieve benadering van gezondheid”.

Dat sport en bewegen over veel meer gaat dan alleen een leuke hobby werd in het debat door meerder partijen erkend. De meningen over waar de provincie op in moet zetten liepen per partij wel uiteen.

Turninstituut in Scheemda

Magda: “Ik heb jaren als trainer bij het Turninstituut in Scheemda lesgegeven en ook in mijn dagelijks werk als docent en onderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool zie ik hoeveel we kunnen bereiken met sport en bewegen. Sport en bewegen kan veel bijdragen aan het gezond opgroeien van kinderen, maar ook in bijvoorbeeld zelfredzaamheid en gezondheid van ouderen. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in kleinere dorpen waar veel voorzieningen verdwijnen en de sportvereniging soms nog de enige plek is waar mensen elkaar ontmoeten.
Die sportverenigingen moeten we koesteren en ondersteunen”.

D66 vindt het belangrijk dat er ook binnen beleidsonderwerpen zoals ruimtelijke ordening, leefbaarheid en toerisme goed gekeken wordt hoe bijvoorbeeld met het aanleggen van goede wandel- en fietspaden en het sportief inrichten van de openbare ruimte bewegen kunnen stimuleren en daarnaast zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Sterk maken voor Oldambt

Magda zegt zich sterk te willen maken voor een Oldambt waar het prettig wonen, werken en recreëren is. “Ik zet me er graag voor in om Oldambt nu maar ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor bedrijven en (jonge)inwoners om zich te blijven vestigen. Verstandige keuzes maken met betrekking tot energie en bereikbaarheid spelen daarbij ook een belangrijke rol.”

Naast Magda Boven (Winschoten, plek 9) staan ook Henriette Davelaar (Oostwold, plek 16), Nelleke de Graaf-Drijvers (Beerta, plek 17) en Fokke Fennema (Winschoten, plek 28) op de kieslijst.