Welzijn op Recept in Winschoten

Welzijn op Recept is enkele jaren geleden als landelijk initiatief gestart. Patiënten waarvan wordt vermoed dat psychosociale problemen een rol spelen worden doorverwezen naar een sociaal werker in hetzelfde pand. Deze zoekt samen met de patiënt uit wat de problemen zijn en hoe die samen kunnen worden opgelost. Ook in de gemeente Oldambt wordt met deze werkwijze geëxperimenteerd.

Gezondheidscentrum ‘Arts en Zorg’ in Winschoten en Bad Nieuweschans is de eerste huisartsenpraktijk in Oldambt waar ervaring met ‘Welzijn op Recept’ wordt opgedaan. Uitgangspunt is dat bij succes deze aanpak verder in het Oldambt wordt uitgerold. De sociaal werker (in dienst van Sociaal Werk Oldambt) is aanwezig in de artsenpraktijk.

Arts en Zorg

"Arts en Zorg is een grote praktijk", zegt Marga Hamming, sociaal werker bij Welzijn Oldambt. "Er komen relatief veel patiënten met psychosociale problemen zoals eenzaamheid en armoede. Natuurlijk verwijzen huisartsen nu ook al door als ze vermoeden dat lichamelijke klachten een andere oorzaak hebben. Maar bij Welzijn op Recept is er een welzijnswerker in het gezondheidscentrum aanwezig. De drempel is dan minder hoog, wat maakt doorverwijzen een stuk eenvoudiger maakt."

"Soms heeft iemand hulp nodig bij het versterken van het eigen netwerk bijvoorbeeld. door het aanhalen van contacten met vrienden. Regelmatig kan ik mensen wijzen op activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Iemand die last heeft van eenzaamheid of verveling kan samen met mij op zoek gaan naar onder andere vrijwilligerswerk of een sportclub. Als er een aantal mensen in eenzelfde situatie zitten kan ingezet worden op een gezamenlijke activiteit. Uitgangspunt is altijd dat het initiatief zo veel mogelijk bij de betrokkene zelf blijft liggen."

Hommesplein

Huisartsengroepspraktijk Hommesplein is recent ook met de methode ‘Welzijn op Recept’ gestart. In de komende tijd zullen ook andere huisartsenpraktijken benaderd worden.

Voor contact en meer informatie

Voor contact of meer informatie: Marga Hamming, Sociaal Werk Oldambt, Het Boschplein 2 in Winschoten, telefoonnummer
0597-421833