Menno Visser kandidaat voor Water Natuurlijk

Bij de komende waterschapsverkiezingen op 20 maart is Menno Visser kandidaat voor Water Natuurlijk. Visser is acht jaar fractievoorzitter geweest in de gemeente Haren voor D66. Hij is momenteel werkzaam bij de gemeente Oldambt (Winschoten) als beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid en is secretaris van coöperatie Duurzaam Haren.

Hij staat op plaats 5 van lijst 1 in het waterschap Hunze en Aa's. Om aandacht te krijgen voor zijn kandidatuur heeft hij een onderwaterfoto laten maken met vissen op de achtergrond. 

Op de website van Water Natuurlijk schrijft hij: "Voor Zuiveringschap West-Overijssel en het Meerschap Paterswolde was ik algemeen bestuurslid. Die ervaringen en mijn betrokkenheid bij natuur en milieu wil ik inzetten bij Water Natuurlijk. Belangrijke aandachtspunten zijn voor mij: eerlijke kostentoedeling, voldoende en gezond water, natuurvriendelijke oevers, schoon water voor plant en dier, veiligheid en duurzame energie."

Meer informatie over de verkiezingen en het waterschap is te vinden via https://www.hunzeenaas.nl/about/bestuur/Paginas/Verkiezingen.aspx.