Pekela behoort tot de best scorende gemeenten bij Lokale Monitor FNV

Pekela, Veendam, Werkendam en Alkmaar zijn de best scorende gemeenten op sociaal beleid bij de Lokale Monitor van de FNV over 2018. De FNV Monitor toetst elke twee jaar hoe gemeenten omgaan met mensen met een uitkering of beperking, wat ze doen aan armoedebeleid, hoe ze huishoudelijke zorg of jeugdhulp inkopen en of ze mensen de zekerheid van een vaste baan geven.

Uit de Lokale Monitor blijken grote verschillen tussen gemeenten, waarbij veel zaken voor verbetering vatbaar zijn. Aan het onderzoek deden 135 gemeenten mee die ongeveer de helft van het aantal Nederlandse inwoners vertegenwoordigen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "Het lukt sommige gemeenten uitstekend sociaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat is een prestatie, ook omdat ze er veel taken bij hebben gekregen door de decentralisatie in 2015. Heel goed dat bijvoorbeeld Pekela mensen zo snel mogelijk in vaste dienst neemt; een voorbeeld voor veel andere gemeenten die niets doen om flexwerk terug te dringen."

Positief is verder, dat meer dan de helft van de gemeenten voormalige SW-bedrijven inzetten voor de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een arbeidsbeperking. Een kwart van de gemeenten geeft een vast contract aan mensen die beschut werken. En er zijn gemeenten die experimenteren met minder regels in de bijstand.

Ook laat de Lokale Monitor duidelijk zien dat er in 75 procent van de gemeenten tekorten zijn op de jeugdzorg. Die blijken door de helft van de gemeenten te worden bijgepast uit de eigen begroting waardoor er geen wachtlijsten ontstaan.

Positieve punten

Positieve punten van Pekela zijn, volgens de Lokale Monitor: De gemeente geeft deelnemers aan beschut werk een vast contract; streeft er naar om in de eigen organisatie alleen mensen met vaste contracten te hebben. Pekela scoort maximaal qua sociale criteria bij inkoop, inclusief inkoop van jeugdhulp, en de gemeente experimenteert met regelarme bijstand. Verder heeft de gemeente het budget voor bestrijding armoede onder kinderen volledig besteed.

Meer informatie

Meer informatie op https://lokalemonitorfnv.nl/resultaten/