t Aol Volk met Die lieve oom Ferdinand op zaterdag 16 maart in De Meet in Bellingwolde

t Aol Volk uit Emmen staat zaterdag 16 maart met het stuk 'Die lieve oom Ferdinand' in De Meet in Bellingwolde. Dit blijspel in drie bedrijven begint om 20.00 uur.

De toegangsprijs voor deze toneelavond bedraagt 15 euro per persoon. Het geld kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL89Rabo0306608081, ten name van Nutsdepartement Bellingwolde.
 
Er worden geen toegangskaarten uitgegeven; de betaling is tevens het entreebewijs.
 
Contant betalen aan de zaal is ook  mogelijk.