Odbs Theo Thijssen in Boven Pekela ook de komende vijf jaar Daltonschool

Odbs Theo Thijssen in Boven Pekela is ook de komende vijf jaar Daltonschool. De kwaliteit op school is donderdag beoordeeld door een Dalton visitatiecommissie. Deze commissie geeft een verlenging van twee jaar of van vijf 5 jaar gegeven als aan de gestelde normen is voldaan.

De school is onderzocht door het afnemen van lesbezoeken, gesprekken met ouders, kinderen, leerlingenraad, leerkrachten en
directie. Daarnaast zijn er diverse documenten bestudeerd en beoordeeld, zoals de schoolgids, het Daltonhandboek, visitatieverslag en schoolplan. De commissie is tot de slotconclusie gekomen dat het Daltononderwijs op de Theo Thijssen goed voor elkaar is.

"We hebben als school complimenten ontvangen en waardevolle aanbevelingen in ontvangst mogen nemen. Samenvattend is de commissie tot de conclusie gekomen dat de Theo Thijssen een verlenging heeft gekregen van het maximum van 5 jaar. Geweldig nieuws waar team, ouders en kinderen enorm trots op zijn", aldus de schoolleiding.

Vrijdag is dit feit gevierd. Alle kinderen kregen onder meer een traktatie.

Meer weten? Kijk op www.basisschool-theothijssen.nl of maak geheel vrijblijvend een afspraak.